Tijd

door | 10 december 2021

Wat is de rol van tijdelijkheid in het artistieke proces?

Het concept van tijd heeft centraal gestaan in de artistieke expressie, van de snelle bewegingen van de impressionisten tot Bruce Naumans observatie van tijd in relatie tot de ruimte; De tijd diende zowel als katapult voor de opkomst van nieuwe standpunten als als onderwerp voor diepgaander onderzoek. De manier waarop kunstenaars tijd begrijpen in de context van hun praktijk heeft altijd de dynamiek weerspiegeld tussen de kunstenaar en de externe eisen van de wereld, hetzij door contemplatie of door interventie.

Hoe beïnvloedt het gebrek aan of de overvloed aan tijd de artistieke praktijk, terwijl we in een voortdurend veranderende, extreem snelle wereld leven en onze sociale ervaringen worden bemiddeld door hectische eisen?

Enkele belangrijke punten om te overwegen:

Tijdelijkheid in het proces van het maken van kunst

In de eerste plaats is het belangrijk om na te denken over de manieren waarop de tijd de artistieke praktijk is binnengedrongen en hoe kunstenaars de abstracte en onzichtbare aard van de tijd door middel van beeldende kunst proberen weer te geven. Ten tweede is de handeling van het beschouwen van een kunstwerk ook uitwisselbaar, omdat het werk zelf in de loop van de tijd verandert en nieuwe percepties en betekenissen krijgt. Nagel en Wood (2010) betoogden dat kunstwerken altijd ‘in meerdere temporaliteiten leven’, aangezien een kunstwerk door iemand op een bepaald moment is gemaakt, maar verwijst naar ideeën of gebeurtenissen die vaak aan dat moment voorafgingen, of verwijzen naar een ingebeelde situatie. toekomst. (Serafini en Banken).

Portfoliogedreven artistieke praktijk

Is er ruimte voor verrassingen en langzaam experimenteren, aangezien kunstenaars in steeds beperktere omstandigheden werken, zelfvoorzienend moeten zijn en werk moeten produceren voor specifieke formats en platforms (een portfolio, een website of sociale media)?

Naarmate onze digitale omgevingen complexer worden, lijkt de noodzaak om werk te produceren dat relevant is voor de huidige tijd de enige ‘juiste’ manier om kunst te maken. Maar als relevante onderwerpen voortdurend veranderen en het tempo ervan niet bij te houden is, is er dan nog tijd over om ideeën zich organisch te laten ontwikkelen? Hoe kunnen kunstenaars profiteren van de esoterische – en vaak langzame – aard van het creatieve proces in de wereld van vandaag?

Gebrek aan tijd bij het observeren van kunst

Het tijdgebrek als het gaat om beeldende kunst heeft niet alleen impact op de maker, maar ook op de kijker. Hebben we voor de toeschouwer nog voldoende tijd voor contemplatieoefeningen? Wat is het ideale moment voor de esthetische ervaring?

Blijf ons de komende weken volgen terwijl we dieper ingaan op deze en andere vragen die meer verband houden met tijd en kunst.

Bronnen:

Nagel, Alexander & Wood, Christopher (2010): Anachronische Renaissance, New York: Zone Books.

Serafini, Paula & Banks, Mark (2020): Precaire levens, tijd en tijdelijkheid in carrières in de beeldende kunst